Kjører et program kjøres automatisk når Windows starter
Kjører et program i Borland Delphi for Windows

starter automatisk ved oppstart

er en måte å sette en direkte tilgang til programmet i Oppstart-mappen på Start-menyen i Windows. Alternativt kan du legge til en verdi i den aktuelle nøkkelen i registeret i Windows, som vist nedenfor:Prosedyren TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

begynner

SetRegistryData (HKEY_LOCAL_MACHINE,

'Software \ Microsoft \ Windows \ Currentversion \ Run ",

Application.Title, rdString, Application.ExeName);

ende;

I stedet for Application.Title kan du skrive en streng med et unikt navn for programmet, og i stedet for Application.ExeName du kan skrive hele banen for programmet (så vel som dens kommandolinjeparametere hvis nødvendig).MERK: SetRegistryData er en praktisk funksjon jeg beskrev tilgang til registeret i WindowsLegg igjen en kommentar