Hvordan forhandle kontraktsfestede avtaler
En kontrakt avtalen er et dokument signert av og mellom to (eller flere) parter å formalisere avtaler. Signere en kontrakt er en juridisk og bindende kontrakt. Dette betyr at enhver liten skrift på kontrakten er juridisk bindende. En kontrakt inneholder også formelle avtaler, detaljer som kan bli beskrevet i kontrakten selv, eller noen ganger i tilføyelser og vedlegg. Dersom en av partene misligholder avtalen om en skriftlig avtale, kan være ansvarlig for sivile skader under loven.

Kontraktsforhandlinger er ofte mellom to parter som må godta visse vilkår. Forhandlinger er gjort for å sørge for at avtalen er rettferdig og upartisk, og som ikke tillater en fest fordommer også. Noen felles elementer forhandlet i en kontrakt er finansielle problemer, leveranser, tidsfrister og sanksjoner.Du kan finne deg selv å forhandle fram en kontrakt på ett eller annet tidspunkt. Dette kan være for et boliglån eller et lån med banken, eller en leieavtale med utleier eller leietaker. Du kan forhandle en arbeidsavtale, eller en handelsavtale med en leverandør eller entreprenør. I forhandlinger kontraktsfestede avtaler, her er noen ting å huske på.

Er vilkårene i kontrakten rettferdig og tilgjengelig? Kontrakter skal anses som avtaler for begge parter å gjøre noen handling. For en utleier, for eksempel, er det å gi levende eller kontor leietaker. For leietaker er det å betale den månedlige husleien, og for å holde lokalene rene og levelig. For bedrifter er det å forplikte seg til å levere eller kjøpe en viss mengde varer. I å forhandle en slik kontrakt, er det første du må vurdere om vilkårene er behagelig til din bestilling, og hvis vilkårene er riktig.

Når kontraktene er enveis, kan det være vanskelig for kreditor til å oppfylle vilkårene. Så det er en høyere sannsynlighet for mislighold eller brudd. Forhandle om vilkår som er gunstige og rettferdig for både deg selv og den andre parten.

Er reglene klare? Noen ganger kan kontraktene være full av juridiske smutthull. Disse kan lett utnyttes av en erfaren advokat, i tilfelle hvor en av partene lilla avtaler. For å unngå forvirring, sørg for at vilkårene i kontrakten er fastsatt i en klar, entydig og entydig. Dette betyr at uttalelser må være nøyaktig. Noen ganger selv plassering av tegnsetting som komma, punktum og lignende kan endre betydningen av en setning enn forventet.

Hva er exit alternativer? Ingen avtale er perfekt, som virkelige situasjoner noen ganger krever begge parter til å heve avtalen. For eksempel kan en leietaker ønsker å si opp leieavtalen før utgangen av kontrakten. Eller en leverandør ikke kan være i stand til å møte behovene. En kontrakt bør fastsette utenheter, dersom disse er behagelig for begge parter, eller på smerte. For eksempel kan en part bli sanksjonert med en umiddelbar oppsigelse av kontrakten, hvis den er i stand til å oppfylle visse vilkår. Imidlertid bør disse utgangs alternativene inkluderer en rimelig tid, vanligvis 30 dager på varsel.

Kontraktsfestede avtaler er viktige fordi de bygger tillit mellom og blant partene som registrerer i den avtalen. Formalisere sine intensjoner gir alle parter en garanti for at disse avtalene vil bli utført trofast. Derfor vil partene inngå kontrakter må sørge for at de er rettferdige og gjennomførbart, og at det ikke er unødig skade.Legg igjen en kommentar