Hvordan ta vare på fiskedam
For å opprettholde helsen til fiskedam, er det viktig å gi dammen av tilstrekkelig størrelse for antall fisk du har.


Omsorg for dam fisk, rent vann og riktig ernæring, vil dette sikre at dam fisk vil blomstre.

Å ha en innsjø stor nok for antall fisk du har er avgjørende for helsen til fisken


Hvis mengden av fisk er for stor, vil man ha en redusert oksygennivå i vannet og økende mengder av ammoniakk og nitritt fra fiskeavfall. Du kan ha mer fisk i en liten dam hvis du har et filter for å filtrere vannet raskt og effektivt. Et filter konstruert for en stor dam kan benyttes for en mindre dam for å sikre at vann som vil være riktig filtrert.Den viktigste faktoren i omsorgen for dam fisk er dens vannkvalitet.


vannkvalitet lavere kan føre til stress for fisken som kan føre til sykdom. Du ønsker å være sikker på at dammen vannet ikke alltid forurenset med giftstoffer fra vannet eller løpe vekk fra kjemikalier som kan sprayes rundt dammen selv. Du bør teste bassengvannet en gang i måneden, er den ukentlige test ideal. Sørg for å teste vannet på samme tid på dagen, fordi pH-verdier kan endres. Du vil ønske å teste vannet for ammoniakk, pH-nivået og nitritt. Ideelt du ønsker nivået av ammoniakk og nitritt i dammen null. Høye nivåer av ammoniakk eller nitritt kan bety at du har for mange fisk eller at filteret ikke fungerer ordentlig. Den beste pH-område for dammen er mellom 7,0-7,8. En akseptabel pH-område er hvor som helst mellom 06.06 til 08.04. Hvis du trenger en endring av pH, er det bedre å gjøre det gradvis. En plutselig endring i pH-verdien kan skade fisken.

Den neste ting å vurdere når omsorg for dam fisk er riktig ernæring


Fisk spiser for mye hvis venstre så er det viktig å mate riktig mengde mat, samt riktig type mat. Ved mating av fisk i dammen, du bare ønsker å mate nok mat som kan inntas i et par minutter. Maten du spiser kan bidra til jord vann fra dammen. Den anbefaler å spise mindre måltider gjennom dagen i stedet for å mate et stort måltid.Legg igjen en kommentar