Hva er rollen av emosjonell intelligens i Business dag?
Mange ledere og gründere finne seg lurer på, "Hva er rollen av emosjonell intelligens i virksomhet i dag?"

Hva er emosjonell intelligens?

Emosjonell intelligens refererer til å ha evnen til å gjenkjenne og forstå følelser og deres innvirkning på atferd og holdninger. De som har en høy grad av emosjonell intelligens er både i tråd med sine egne følelser og følelser av andre personer som de kommer i kontakt.

Hva emosjonell intelligens har å gjøre med et selskap?Emosjonell intelligens innebærer å være sensitiv og observant av andres følelser, og har muligheten til å intuitivt rette for bedre ytelse på grunnlag av denne kunnskapen. Den moderne arbeidsplass er preget av åpen kommunikasjon, samarbeid og gjensidig respekt mellom ansatte og deres veiledere. Besitter emosjonell intelligens gjør at ledere til bedre å forstå og motivere folk de kontrollerer.

Folk som kommer fra den gamle skolen filosofi om forvaltning av trusler ofte finner det vanskelig å tilpasse sin lederstil til behovene til dagens arbeidstakere. I den moderne bedriftsmiljø, autoritære ledere er mye mindre sannsynlig å ha langsiktig suksess enn de som bruker en stil av demokratisk styring. Hvis du ønsker å lykkes i næringslivet, nå og i fremtiden, er det viktig å forstå rollen av emosjonell intelligens i virksomhet i dag.

Ledelse og emosjonell intelligens

Ledere som har tilsyns ferdigheter nærmer emosjonell intelligens fra et annet perspektiv enn autoritære ledere. De forstår viktigheten av å kommunisere effektivt med de ansatte, og for å behandle alle ansatte med respekt. De som ønsker å være effektive ledere i det 21. århundre er godt tjent med å utvikle en dyp forståelse av begrepet emosjonell intelligens og sin søknad til sine forvaltningsstrategier.

Lederskap og emosjonell intelligens

Ledere som har lederegenskaper eksepsjonelle pleier å ha emosjonell intelligens. Det er viktig å innse at lederskap ikke er en iboende del av å være i en posisjon av autoritet. Lederskap er noe som de ansatte gi sjefen mer effektiv, og er reservert for folk med høye krav til integritet og eksepsjonelle kommunikasjonsevner.

En person som er i harmoni med sine følelser er mye mer sannsynlig å være i stand til å forstå og føle med følelser som påvirker holdninger og atferd av andre. Dette er grunnen til at det er så verdifull emosjonell betydning for ledere. Og 'viktig for ledere som ønsker å bli sett på som ledende å huske at handlinger taler høyere enn ord. Dette er noe som enkeltpersoner som har en høy grad av emosjonell intelligens synes å forstå iboende.

Veiledere som tar seg tid til å lære og virkelig lytte til sine ansatte bruker emosjonell intelligens som en forvaltningsstrategi, selv om de ikke skjønner at de gjør det. De fleste ansatte reagerer best på ledere som behandler dem som individer som fortjener respekt. Når du tar deg tid til å fokusere på behovene til ansatte og være tilgjengelig for dem, dette er akkurat hva du gjør.

Hva er rollen av emosjonell intelligens i virksomhet i dag og i fremtiden?

Og "sannsynlig at emosjonell intelligens kommer til å fortsette å bli enda viktigere i næringslivet i fremtiden enn det er i dag. Ettersom befolkningen av baby boomers nærmer seg pensjonsalderen, er selskaper kommer til å finne for å takle mangel på arbeidskraft slike som aldri har vært sett før.

I en økonomi preget av dårlig håndverk, som blir stadig viktigere for å beholde gode medarbeidere. Samtidig er konkurransen om de beste medarbeiderne i ferd med å bli enda mer voldsom, og gode arbeidstakere som føler at de ikke behandlet rettferdig i arbeidslivet vil ha en lett tid å finne arbeid andre steder.

Den beste måten å beholde ansatte du ønsker å beholde er å innlemme emosjonell intelligens i ledelsesfilosofi og organisatoriske ansatte. Ledere og bedriftseiere vil ikke ønsker å miste av syne det faktum at deres ansatte er mennesker med virkelige liv og følelser som påvirker hvordan de tenker, føler og handler. Ledere med emosjonell intelligens til å forstå at deres ansatte er folk først og ansatte andre. Denne forståelsen vil lede hvordan de beste lederne behandler sine ansatte til enhver tid.Legg igjen en kommentar